İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu (NAAB) tarafından Mimarlık Lisans derecesi için Uluslararası Sertifika (International Certification) almıştır. Uluslararası Sertifika, 2014 yılında altı yıllık bir süre için verilmiştir.

“Uluslararası Sertifika” terimi, bir programı tüm belirgin yönleriyle ve eğitim çıktıları açısından, Amerika Birleşik Devletleri’nde NAAB tarafından akredite edilmiş bir programla karşılaştırılabilir olarak tanımlar. Programda kullanılan format veya yöntemler farklı olsa bile, kabul edilebilir standartları karşılayan bir eğitim deneyimini sağladığını gösterir. Sertifika, son ziyaretin gerçekleştiği yılın 1 Ocak tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir. Sertifikasyonun devam ettirilmesi için, altıncı yılda program tekrar ziyaret edilmelidir.

Uluslararası Sertifikalı programlar, resmi olarak “akredite” değildir ve NAAB tarafından “akredite” edildiklerini beyan etmemelidirler. Akredite olmak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mimarlık programları için kullanılan bir terimdir. Ancak Uluslarararası Sertifikalı programlardan mezun olan öğrenciler, bireysel yeterlik değerlendirmesi için Ulusal Mimari Kayıt Kurulları Konseyi (NCARB) adına NAAB tarafından yönetilen Mimarlar için Eğitim Değerlendirme Hizmetleri programına başvuruda bulunabilirler.

Kaynaklarda yer alan aşağıdaki belgeler İTÜ web sitesinden de indirilebilir:

Bölümle ilgili tüm NAAB belgelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.