“Proje ve Yapım Yönetimi” ya da diğer yaygın adıyla “İnşaat Projeleri Yönetimi” tüm dünyada inşaat sektöründe yaklaşık altmış yıldır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bağımsız bir meslek alanıdır. Proje ve Yapım Yönetimi sadece inşaat pratiğinde değil, aynı zamanda yüksek öğretimde de genel kabul görmüş bir alandır ve dünyada bu mesleğin öğretildiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

Bu eğitim alanı Türkiye’de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü’nün lisans programı dersleri içinde ve 1975 yılında da o tarihte fakültelere bağlı olarak açılan yüksek lisans programları arasında yer almış ve varlığını 43 yıldır sürdürmektedir. Bu alanı eğitim programları bünyesine dâhil eden ve bir yüksek lisans programı kurulmasına öncülük eden İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Tulû Baytın, bu katkısıyla 2000 yılında TÜBİTAK hizmet ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü almıştır.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları, yüksek lisans ve doktoralarını bu alanda yapmış 4 Profesör, 5 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Dr. Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Türkiye’nin çok farklı üniversitelerinden ve başta Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Fen Bilimleri ve Bilişim Enstitüsü olmak üzere farklı disiplinlerden mezun olmuş öğrenciler ile mezuniyet sonrası belirli bir mesleki deneyim edinmiş, sektörde çalışırken konunun önemini kavrayarak, söz konusu alandaki bilgi ve becerilerini eğitim ile zenginleştirmek isteyen katılımcılar da bulunmaktadır.

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Misyonu: Öğrencileri, yapım sektörünün sürekli değişen teknik ve yönetimsel çevresinde, uzun dönemli “Proje ve Yapım Yönetimi” kariyeri için hazırlamaktır. Proje ve Yapım Yönetimi kariyer alanını seçerek, yüksek lisans ve/veya doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, sahada çalışmaya başlamak için Proje ve Yapım Yönetimi konu alanında daha ileri araştırma ve çalışmalar için hazırlanmış olacaklardır.

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Vizyonu: Proje ve Yapım Yönetimi konu alanında yapılacak araştırmalarda ve verilen eğitimde Türkiye’deki öncülüğünü sürdürmek, yapım sektöründe yarının liderlerini ve Avrupa ve uluslararası inşaat sektörünü anlayabilen, yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip yapım profesyonellerini yetiştirmektir.

Araştırma Alanları

 • İnşaat Projeleri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları ve Kültür
 • Yapım Ekonomisi
 • İnşaat İhale ve Sözleşme Belgeleri
 • Sözleşme İdaresi
 • Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
 • İnşaat Firmaları Yönetimi
 • Şantiye Yönetimi
 • Maliyet/Süre/Kalite Yönetimi
 • İnşaat Projeleri Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri ve Uygulamaları
 • İnşaat Teknik Şartnameleri ve Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları
 • Yapı Enformasyon Modellemesi
 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Rekabetçilik
 • İnşaat Sektöründe Pazarlama
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetimi
 • Tasarım ve İnşaat Hukuku
 • İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik
 • İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi