İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans ve devamındaki iki yıllık master eğitim/öğretimi süresince, yetkin ve alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşan öğretim/araştırma kadrolarıyla öğrencilerine zengin bir içerik ve diğer bölümlerle Çift Anadal programlarına devam olanakları sunmaktadır.

Mimari tasarım stüdyolarını destekleyen 12 çalışma/uzmanlık grubuyla, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tipoloji, morfoloji, insan toplum bilim, tarih, yönetim gibi sosyal bilimlerle arakesitte yer alan konulardaki çalışmaların yanı sıra; yapı fiziği, teknoloji, malzeme, strüktür gibi temel bilimlerle arakesitte yer alan konularda yapılan çalışmaların sonuçları eğitim/öğretim alanına aktarılmaktadır. Bu uzmanlık alanlarına ait çeşitli laboratuvarlar, derslerin uygulamalı olarak yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bölümden mezun olabilmek için alınması gereken derslerin toplam kredisi gerek İngilizce, gerekse Türkçe programlarda aynı olup, 156’dır.