MOBBİG 52, 27-28 Mayıs 2022, Taşkışla
Tema: Mimarlık Eğitiminde Nitelik Bağlamında Model

MOBBİG 52, on yıllardır süre (4+1, 4+2, 3+2, vd.), ders planı ve kredi odaklı olarak tartışılan mimarlık eğitiminde model olgusunu nitelik bağlamında tüm boyutlarıyla, bütünlük içerisinde yerel ve evrensel ölçekte tartışmaya açmayı hedefliyor.

  • Ders Planı, Süre, Süreç, Yeterlilikler, Eş Kredilendirme, Uluslararası Uyum…
  • Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak yeni nitelik hedef ve tanımları
  • Formel/Enformel eğitim modelleri
  • Sorunların tespiti (İnsan kaynakları, ekonomik faktörler, kuram-uygulama ilişkisi)
  • Teknoloji etkisi
  • Nitelik-nicelik ve süre ilişkisi
  • Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geçerliliği
  • Akreditasyon süreçleri ve mimarlik eğitimi ilişkisi
  • Lisansüstü Program ile ilişkisi (Master[Bee])

MOBBİG ana sayfasına ise http://mobbig.mo.org.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

MOBBİG 52’nin hazırlık toplantısı, 22 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Hazırlık toplantısında MOBBİG 52’nin teması, konu başlıkları ve yöntemi Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden bölüm başkanları ve davetlilere sunuldu, bu başlıklar üzerinden tartışıldı. 1996 yılında düzenlenen ilk MOBBİG’e, ayrıca 2002, 2004 ve 2005 yıllarında düzenlenen geçmiş MOBBİG’lere de İTÜ ev sahipliği yapmıştı.

27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde İTÜ ev sahipliğinde düzenlenecek olan MOBBİG 52 Programı: