CKY Lisansüstü Programı Tanımı

Program amacı

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, fiziksel çevre kontrolü, taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve yapı malzemesi alanlarında; kuramsal ve uygulamaya yönelik, yaratıcı, yenilikçi, çevreye uyumlu, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, güncel-geleceğe yönelik bina teknolojilerini etkin ve doğru tasarlayan ve kullanan, ulusal-uluslararası akademide veya sektörde başarılı uzman meslek insanları yetiştirmektir.

Kazanım

Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları; fiziksel çevre kontrolü, taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve yapı malzemesi alanlarında, ulusal ve uluslararası ortamlarda var olan bilgilere ulaşma, bu bilgileri sistematik bir yaklaşımla düzenleme ve derleme, farklı teknik-yaklaşım-araştırma yöntemlerini inceleme ve ilgili alanlara uygulama, uluslararası–ulusal ile disiplinler arası-ötesi düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan araştırmalar gerçekleştirme, yeni-özgün bilgi üretme ve bunları bilimsel ortamlar ile sektörde paylaşma bilgi – becerilerini kazanır ve Yüksek Mimar ünvanı alır.

Eğitim – Öğretim Dili

Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın eğitim – öğretim dili %30 İngilizce’dir.

Başvuru koşulları

Lisans ortalaması: 3.00

Öğrenci kabul edilen programlar:

 • Mimarlık Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü

Ales puanı: 60
GRE puanı: 700

Araştırma Alanları

 • Mimarlıkta İklimlendirme (pasif, aktif)
 • Isıl konfor
 • Enerji verimli bina tasarımı
 • Güneş mimarisi
 • Enerji verimli akıllı bina tasarımı
 • Enerji etkin iyileştirme
 • Pasif evler
 • Bina enerji performans modelleme ve simülasyonları
 • Bina enerji sertifikasyonu
 • Bina entegre yenilenebilir enerji sistemleri
 • Enerji verimliliğinde maliyet optimizasyonu
 • Mimari Aydınlatma
 • Görsel konfor
 • Doğal aydınlatma
 • Yapma aydınlatma
 • Enerji verimli aydınlatma tasarımı
 • Binalarda aydınlatma enerji performansı
 • Aydınlatma tasarımı performans modelleme ve simülasyonları
 • Mimarlıkta Akustik Tasarım
 • İşitsel konfor
 • Ses yalıtımı
 • Cephenin akustik tasarımı
 • Salonun akustik tasarımı
 • Şehir gürültüsü ve gürültü haritaları
 • İşitsel mimarlık (aural architecture)
 • İşitsel peyzaj (soundscape)
 • Akustik tasarım performans modelleme ve simülasyonları
 • Akustik tasarım için sertifikasyon
 • Yangından korunma
 • Binalarda yangın güvenliği
 • Kapalı mekanlarda yangın yayılımı
 • Yangın simülasyonu
 • Sağlık donatımı
 • Binalarda su gereksinimi
 • Sağlama ve atım donatısının planlanması
 • Islak hacim düzenlemeleri
 • Mimarlıkta Sürdürülebilirlik ve Ekoloji
 • Yeşil bina tasarımı ve sertifikasyonu
 • Sıfır karbon bina tasarımı
 • Binalarda su korunumu
 • Binalarda yağmur suyu toplama sistemleri
 • Yeşil bina fizibilite etütleri
 • Sürdürülebilir binalar için akustik tasarım
 • Akustik açıdan yeşil bina tasarımı ve sertifikasyonu
 • Aydınlatma tasarımında sürdürülebilirlik