MIT Lisansüstü Programı

Program Misyonu:

Mimarlık tarihi konularını kapsayıcı bir bakışla ele alıp ilgili araştırma yöntemleri ve sistematiği içinde sonuçlara ulaşmak; özgün bir araştırmayı kurgulama becerisi sağlamak; belgeleme konusunda alışkanlık ve disiplin oluşturmak; üslup, dönem, yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında, analiz ve yorum becerisi kazandırmak; elde edilen bilimsel sonuçları uluslararası platformlarda yayınlayabilme ve savunabilme yetisi kazandırmak.

Program Vizyonu:

Mimarlık tarihi alanında, mevcut ve değişen kavramsal-kuramsal nitelikler bağlamında araştırmalar geliştirmek;  strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar mimarinin tüm asal bileşenlerinin tarihine eğilmek; arazi/bina verileri ve kuramsal araştırmalarla destekli bilimsel çalışmalar ortaya koymak; ulusal ve uluslararası düzeyde akılcı bilgi üretimine katkıda bulunmak

Araştırma Alanları

  • Antik Çağ ve Bizans mimarlığı
  • Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri mimarlıklarının çevre kültürlerle referans içinde her türlü açılımı
  • Türkiye ve dünyada modern mimarlık süreci ve kuramları