2021-2022 Güz Döneminde açılan teorik derslere ait ders izlenceleri (syllabus) aşağıda listelenmiştir.

Güncel dönemde Mimarlık Lisans Programında açılan tüm derslerin listesine İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde bu linkten “MIM” kodu seçilerek ulaşılabilir.

Proje stüdyolarının (Mimari Tasarım, Diploma Projesi, Uygulama Projesi, Çevre Kontrolü Stüdyosu, Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu) posterleri ve ders föyleri için Proje Stüdyoları sayfasını ziyaret ediniz.