MBL Lisansüstü Programı Tanımı

Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak “Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı” adı ile eğitime başladı. 2002 yılına kadar aynı enstitüye, bu yıldan sonra ise Bilişim Enstitü’ne bağlı olarak “Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı” adı ile devam etti. 2006 yılında YÖK tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Bilişim Anabilim Dalı kuruldu ve Program bu Anabilim Dalı’na bağlı olarak “Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı” adı ile eğitime devam etti. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Doktora programının açılmasıyla Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı adını aldı.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu konuda uzmanlaşmak isteyen tasarımcılara, konuyla ilgili her alanda oldukça ayrıntıya giren ve birer yarıyıllık derslerle birbirini içerik olarak tamamlayan zorunlu ve seçme derslerle uzmanlaşmayı sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili kuramsal temeli oluşturacak dersler, kuramsal yapıyı uygulama modellerine dönüştürecek dersler ve doğrudan uygulamaya dönük eğitimin verileceği derslerle, önerilen yüksek lisans programının strüktürü oluşturulmuştur. Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu teknolojilerin tasarımın kuramsal ve pratikteki çalışmalarına etkin olarak uygulanması ve kullanılmasına ilişkin dijital tasarım ortamları, görselleştirme ve grafik sunuşlar, iki ve üç boyutlu modelleme ve animasyon, veri tabanları, hypermedia, multimedia, sanal doku ortamında sunuşlar, sanal ortamda ortak mimari tasarım çalışmaları ile bilgisayarla mimari tasarımın kuramsal modelleri, yöntem ve yaklaşımları, paradigmaları konu alan bir dizi dersi içermektedir.

Mimari Tasarımda Bilişim doktora programı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılından beri, bilişim teknolojileri ve mimari tasarım arakesitinde bilimsel çalışmalar yürütmekte ve alanında yaratıcı düşünebilen araştırmacılar, akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmektedir.

Araştırma Alanları

 • Bilişim Teknolojileri Sonrası Mekan Kuramı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Kuramları ve Paradigmaları
 • Tasarım ve Değerlendirme Amaçlı Modelleme Teknikleri ve Paradigmaları
 • Mimari Tasarımda Genetik, Nano Teknoloji, Evrimsel ve Üretken Yaklaşımlar
 • Bilişsel Süreçler, Mimari Tasarımdaki Açılımları ve Araçları
 • Bina Bilgi Modelleri ve Mimarlıkta Bilişim Yönetim Sistemleri
 • Çoğul Ortam ve Sanal Doku Ortamlarında Tasarım, Temsil ve Veritabanları
 • Oyun Kuramı, Benzetimler, Canlandırma
 • Sanal Ortam ve Mimari Tasarımda İşbirliği
 • Etkileşim, İletişim, Arayüz, Gömülü Çevreler
 • Uzaktan Algılama ve Mekansal Veri İşleme
 • Mimarlıkta Veri Madenciliği
 • Disiplinleraşırı Çalışmalar ve Mimarlık
 • Tasarım Bilgisinin Görselleştirilmesi
 • Sayısal Tasarım ve Fenomenoloji
 • Mimari Tasarımda Yorumlama
 • Hesaplamalı Tasarım Pedagojisi
 • Dokunsal/Kinestetik Algı ve Jestler
 • Bedensel Deneyim ve Uzamsal Düşünme
 • Sayısal Tasarım ve Üretim