IPY Yüksek Lisans Programı Tanımı

Günümüzde “İnşaat Projeleri Yönetimi”, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde inşaat sektöründe etkin bir şekilde uygulanmakta olan bir uzmanlık ve bağımsız bir meslek alanıdır. Dünyada “ İnşaat Projeleri Yönetimi” uygulama alanına yönelik eğitim ve öğretim hizmeti veren çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı, ayrıca “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanında çalışmakta olan meslek insanlarının bağlı bulunduğu meslek kuruluşları, birlikler ve söz konusu alanı düzenleyici standartları ve yönetmelikleri oluşturan ve uygulayan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.

“İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanı, Türkiye’de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün lisans programı kapsamında verilmekte olan bazı dersler içinde yer almıştır. “İnşaat Projeleri Yönetimi”ne ilişkin ilk lisansüstü eğitim programı da 1973 yılında, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak açılmış, adı ve içeriği zaman içinde değişerek gelişmiş, varlığını 45 yıldır sürdürmüş ve sürdürmektedir. Söz konusu lisansüstü programı, 2000 yılından bu yana “Proje ve Yapım Yönetimi” adı altında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı tezli bir yüksek lisans programı olarak eğitim vermeyi sürdürmektedir. “Proje ve Yapım Yönetimi” tezli yüksek lisans programında verilmekte olan dersleri, Türkiye’nin pek çok üniversitesinden ve farklı disiplinlerden çok sayıda öğrenci de tercih ederek almaktadır.

İnşaat Projeleri Yönetimi konusu, İTÜ İnşaat Fakültesi’nde ise ilk olarak 1974 yılında İnşaat Mühendisliği lisans programına “Yapım Ekipmanı” dersi kapsamında girmiştir. 1991 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında sertifika programını kurmuştur. İTÜ İnşaat Fakültesinde, 1991-92 Eğitim Öğretim yılında açılan “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programı da, inşaat mühendisliği bölümlerinin en başarılı mezunları tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında tekrar bağımsız bir yüksek lisans programı olarak öğretim vermeye devam etmiştir.

“Proje ve Yapım Yönetimi” ve “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programlarında öğrencilere kazandırılan nitelikler nedeniyle, iş hayatına atıldıklarında, inşaat sektörünün uygulama ve yönetim sorunlarına başarılı yaklaşımlarda bulundukları dikkati çekmektedir. Önemli firmalar söz konusu programların mezunlarını öncelikle tercih etmekte, teknik eleman gereksinimi duyan birçok firma bu taleplerini programların öğretim üyelerine ileterek, program mezunlarını istihdam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Program mezunları bugün halen inşaat sektörünün önde gelen firmalarında, yurt içinde ve yurt dışında önemli mevkilerde görev yapmaktadır.