YAB Lisansüstü Programı Tanımı

Program Amacı

Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında; yapı fiziği ve çevre kontrolü, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, yapı malzemesi ve yapı ve deprem mühendisliği alanlarını tasarım ve uygulamada bütünleştiren ve disiplinler arası ilişkileri kurabilen akademisyen/uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı olarak mimari tasarım ve uygulamalarda, farklı ölçeklerde, yapısal sorunlara çözüm üretmeye yönelik derinlemesine bilgi sahibi olan, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma yaparak mevcut bilgilere ulaşan, bilgiyi değerlendirip yorumlayarak edindiği derinlemesine mesleki bilgi ve beceriyi bilimsel, teknolojik, felsefi ve sosyal gelişmeler karşısında yenileyebilen ve karşılaştığı çeşitli problemleri mesleki araştırma ve yaklaşımlarla çözebilen, yaratıcı, çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi bilen ve kullanabilen, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar verilmesi, Yapı Bilimleri Programı’nın ilkelerini oluşturmaktadır.

Program Tarihçesi

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1978’de 4+2 yıllık eğitim-öğretim sistemine geçtiğinde, Yapı Bilgisi Doktora Programı olarak, Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) içinde tezli program şeklinde kurulmuştur. Program 1982 yılında Yapı Bilgisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Daha sonra Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ve Yapı Bilimleri Doktora Programı olarak ikiye ayrılmıştır. 2002 yılında ise İTÜ Lisansüstü Programları yeniden yapılanması sırasında Yapı Bilimleri Doktora Programı 24 kredi ve tezli program olarak yeniden kurgulanmıştır.

Misyon

Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında yer alan Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği çalışma alanlarında kuramsal ve uygulamaya yönelik; yaratıcı, yenilikçi, ekolojik, ulusal ve uluslar arası alanda öncü bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan uzman/akademisyen yetiştirmek.

Vizyon

Yapı Bilimleri; Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği çalışma alanlarında;  ulusal ve uluslar arası ortamda bilime yenilik getirmek, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak, farklı teknik, yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri geliştirmektir.

Araştırma Alanları

Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Alanı

 • Enerji etkin, ekolojik, sürdürülebilir bina ve yerleşme tasarımı
 • Isıtma, soğutma ve aydınlatmada enerji korunumu
 • Binalarda enerji performansı
 • Güneş mimarisi
 • Doğal aydınlatma sistem tasarımı
 • Binaların ısıtma, havalandırma, iklimlendirme Sistemleri
 • Hacim akustiği
 • Binalarda gürültü kontrolü
 • Binalarda ısı, ses, su yalıtımı
 • Yangından korunma

Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Alanı

 • Mimarlıkta yapısal tasarım
 • Mimarlıkta yapım teknolojileri
 • Bina ve yapımda sürdürülebilirlik
 • Bina performansı, bütünlüğü ve patolojisi

Yapı Malzemesi Alanı

 • Ekolojik, sürdürülebilir yapı malzemesi seçimi ve geliştirilmesi
 • Malzeme özellikleri-yapı elemanı performansı ilişkisi
 • Yapı malzemesinde dürabilite
 • Eski malzemelerin karakterizasyon ve onarımı
 • Onarım ve güçlendirme malzemeleri
 • Kompozit yapı malzemeleri ve tasarım ilkeleri
 • Yapım sistemlerinde malzeme seçim yöntemleri

Yapı ve Deprem Mühendisliği Alanı

 • Betonarme Yapılar
 • Çelik Yapılar
 • Deprem Mühendisliği
 • Ahşap ve Yığma Yapılar