MTZ Mimarlık (Tezsiz) Lisansüstü Programı Tanımı

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans programı, mezunlarını mimarlık alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde tüm mesleki aktivitelere hazırlamayı amaçlayan, NAAB tarafından eşkredilendirilmiş bir programdır. Çevre ölçeğinden mimari ürünün detay ve malzemelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile öğrencilerin karşılaşmaları hedeflenmektedir.

Mimari tasarımda yetkinlik kazanmak programın esasını oluşturur ve atölyeler mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmıştır. Öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş ile cevap verebilmeleri amaçlanmıştır.

Araştırma Alanları

  • Tasarım Teknolojileri
  • Bina Teknolojileri
  • Tasarım Kuramları