GIT Yüksek Lisans Programı Tanımı

Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Oyun Tasarımı ve Etkileşim Teknolojileri Anabilim Dali bünyesinde kurulması önerilen “Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı” Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Uçak Uzay Fakültelerinin işbirliği ile oluşturulmuş çoklu-disiplinli bir programdır. Bu Program Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Uçak Uzay, Elektronik Mühendisliği ve benzeri bölüm mezunlarının katılımı ile oyun tasarımı ve ilgili teknolojiler konusunda sektörde ortaya çıkmış eğitimli çalışan açığını İTÜ’nün gelişmiş eğitim olanakları, akademisyen ve altyapı olanakları çerçevesinde karşılamak ve bu alanda İTÜ’yü lider statüsüne taşımayı amaçlamaktadır.

Özgörü
Oyun tasarımı, geliştirme ve etkileşim teknolojileri alanında lider, ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere yaratıcı katkıda bulunabilecek uzman yetiştirmede öncü olmak.

Özgörev
Oyun ve etkileşim tasarımında akademik olarak donanımlı, uluslararası alanda rekabet edebilecek ve uzmanlık bilgisini kullanarak yenilikçi tasarım ve uygulamaları etik bilinci ile geliştirebilecek bireyler yetiştirmek. Oyun ve etkileşim tasarımı eğitim ve araştırma çalışmalarında çok disiplinli takım çalışmalarını teşvik eden bir yaklaşımı benimsemek.

Portansiyel Sektörel Alanlar

OYUN GELİŞTİRME
 • Oyun Geliştirme Uzmanı
 • Sistem Geliştirme Uzmanı
 • Yazılım Geliştirme
 • Yazılım Mimarı
 • Yapay Zeka Uzmanı
 • Veri Analisti
 • Test Uzmanı
OYUN TASARIMI
 • Oyun Tasarımcısı
 • Benzetim Tasarımcısı
 • Bölüm Tasarımcısı
 • Etkileşim Tasarımcısı
 • Oyun Araştırmacısı
 • UI/UX Tasarımcısı
 • Ortam Sanatçısı
 • 3B Sanatçı