İTÜ Mimarlık Bölümü, 1944 yılına uzanan bir eğitim geleneğini günümüz mimarlık mesleğinin olanakları bağlamında çağdaş eğitim ortamına taşıyan, toplumsal farkındalık, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk sahibi mimarların yetiştirildiği bir kurumdur.  İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olan mimarın formasyonu, mimarlığa dair bilimsel gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen çok yönlü bir kişilik tanımı ile örtüşür. Uluslararası düzeyde bir eğitim stratejisini benimseyen Mimarlık Bölümü’nde hedef, her ortamda bilgiye ulaşma yollarını keşfedebilen, esnek düşünebilen, sorgulayan, ilişki kurabilen, bilgiyi dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenen yetkin mimarlar yetiştirmektir.

Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mimarlık programını tamamlayan mezunlara, ilgili alanlarda tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlamaktadır. 69 öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi ve 72 araştırma görevlisi zengin bir konu dağılımı sunan, zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Mimari tasarım stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri çağdaş bir çalışma ortamında yapılır. Bilgi işlem merkezleri ve laboratuarlar, öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağlar.

Öğrenciler, gerek Fakülte bünyesindeki diğer Bölüm üyeleri gerekse diğer disiplinlere mensup kişiler ile birlikte çalışmaya teşvik edilmekte, disiplinlerarası etkileşime önem verilmektedir. Düzenlenen yaz okulu, çalıştaylar ve yarışmalar bu anlamda farklı deneyimler kazanılmasına olanak tanımaktadır. Jüri üyesi ya da konuşmacı olarak davet edilen mimarlar ve mezunlar uygulama alanlarındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadır.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün lisans programı ile Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans programı, NAAB (American National Architectural Accrediting Board) tarafından 2015 yılında yapılan son ziyaret sonrasında 6 yıllık süre için uluslararası eşdeğerlilik (‘substantial equivalency’) almaya hak kazanmıştır. Mimarlık Bölümü’nde verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini onaylayan bu eşdeğerlilik, mimarlık alanında ABD dışında ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne verilmiştir.

Vizyon ve Misyon

Mimarlık Bölümü, başlangıcı 1944 yılına dayanan bir eğitim geleneğiyle uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın bir birey olarak gelişmelerini öngörür. Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen; yaratıcı düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin mimarlar mezun etmeyi hedefler.

Bölüm, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir mimarlık eğitimi vermektedir. Bu bağlamda çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen mimarların yetiştirilmesini özgörev kabul eder.

Tarihçe

1884 İlk sivil mimarları ve mühendisleri yetiştirilmek üzere Hendese-i Mülkiye Mektebi açıldı. Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin ilk programlarında yol, köprü ve çeşitli bina inşaatları karışık olarak yer alıyordu ve inşaat ve mimarlık tek meslek olarak kabul ediliyordu.
1909 Okul askeri idareden ayrılarak, Nafıa Nezareti’ne bağlandı ve Mühendis Mekteb-i Ali’si olarak adlandırıldı. Mühendisliğin her dalında eleman yetiştiren okul yol, ‘Demiryolu’, ‘Su İşleri’ ve ‘İnşaat-Mimarlık’ şubelerine ayrılmıştı.
1928 Tüzel kişilik kazanan okul ‘Yüksek Mühendis Mektebi’ adını aldı.
1940 ‘Yüksek Mühendis Mimar’ yetiştiren Mimarlık şubesi ilk mezunlarını verdi.
1941 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanan okul ‘Yüksek Mühendis Okulu’ adını aldı.
1944 Çıkan Üniversiteler Kanunu ile Yüksek Mühendis Okulu, ‘İstanbul Teknik Üniversitesi’ adıyla 10 yarıyıl eğitim veren özerk bir öğretim kurumu oldu. Mimari şubesi de ayrı bir öğretim programı uygulayan ‘Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürüldü. Taşkışla binası bu yüksek öğretim kurumuna tahsis edildi.
1955 Reform çalışmalarına başlanarak eğitim ve öğretim programları geliştirildi.
1973 Yeniden örgütlenme çalışmaları sonucunda 5 bilim dalı içinde 13 kürsü oluşturuldu.
1974 Mimarlık Fakültesi, 10 yarıyıl olan lisans eğitimini 8 yarıyıla indirerek yüksek lisans eğitimini başlattı.
1981 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun uygulamaya konulmasıyla Mimarlık Fakültesi yeniden örgütlenerek eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama etkinliklerini sürdürdü.
1981 Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama 2 ayrı bölüm haline geldi.
1982 İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ile İ.T.Ü. Maçka Mimarlık Fakültesi birleştirildi.
1993 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kuruldu.
2002 İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri kuruldu.
2008 Mimarlık Bölümü NAAB’dan (National Architectural Accrediting Board) ‘Substantial Equivalency’ aldı.
2009 Mimarlık Bölümü içindeki Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dalları kaldırılarak, Mimarlık Anabilim Dalı kuruldu.

 

Yönetim

Mimarlık Bölüm Başkanı

Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcıları

Mimarlık Bölüm Başkan Sekreterleri