Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 100
Lisans Programı  › Seçime Bağlı Dersler  › Güz Yarıyılına Ait Seçime Bağlı Derslerin Listesi
Güz Yarıyılına Ait Seçime Bağlı Derslerin Listesi

Acoustical Problems in Architecture

Kodu: MIM 315E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Sound, vibration and human perception; Noise in community and buildings; noise control criteria and standards relative to human health & comfort, principles of noise control at different phases of architectural design, insulation against air borne and structure borne sounds, noise and vibration control in HVC systems; Auditorium acoustics and architectural design: criteria and standards for multipurpose use; Applications to specific building types: residential, commercial, educational, health and public buildings, industrial buildings and functional spaces such as studios, rooms, theatres and music halls.

Roof Systems

Kodu: MIM 320E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives, scope of the course and related definitions. Roof and roofing systems: pitched roofs, low slopped roofs, roof structures and roofing components. Performance analysis of roof systems: environmental factors, performance requirements determined with regard to the basic functions of roof components and performance of roofs in place. Physical analysis of roofs. Forming and draining roofs. Jointing and integration of the roofs with buildings. Studio work: roof design and/or evaluation of alternative roof and roofing systems, selection and detailing.

Acoustical Design of Halls

Kodu: MIM 325E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Concepts, acoustical requirements in auditorium design (adequate loudness, diffusion of sound, control of reverberation, elimination of room acoustical defects, noise and vibration control); Determination of total room absorption choice of sound absorbing material; Acoustical design of ceiling.

Çağdaş Yapı Malzemeleri

Kodu: MIM 328 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

lkemizde retilmeyen ya da retimi ve kullanlmas henz yeterli dzeyde yaygnlamam, ancak gnmz gerei olarak retilmesi ve kullanlmasnda byk yarar grlen ada yap malzemeleri, seramik, ahap, lamine ahap, al kkenli malzemeler, kompozit malzemeler, betonarme, s, ses, ve su yaltmnda kullanlan ada malzemelerin zellikleri, trleri ve uygulama alanlar ve uygulama ekilleri

Vertical Circulation Systems

Kodu: MIM 330E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives, scope of the course and related definitions. Vertical circulation systems: ramps, staircase and ladder. Performance analysis of vertical circulation systems: environmental factors, user requirements, performance requirements determined with regard to basic functions. Classification of staircases: external and internal stairs, staircase for fire escape. Physical analysis of staircase, forming, supporting, dimensioning and integration with building. Studio work: analysis, staircase design, and evaluation.

Energy Efficient Housing

Kodu: MIM 335E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Energy efficient design of housing, design parameters affecting and illuminating energy conservation and optimum combinations of required values of these parameters; Optical and thermophysical properties of building envelope (absorbtivity, transmissivity, and reflectivity of the opaque component, transparency ratio, transmissivity of window glass, overall heat transfer coefficient), distance between buildings, window properties, light reflectivities of internal and external surfaces, etc.

Catering Design

Kodu: MIM 340E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Catering: Definition and classification, professional catering facilities,developments in catering industry, capacity, criteria, personal organisation,space organisation. Kitchens, classification, departments. Types of services:self service, waiter service, counter service, mass production and ready wrapped foods. Dining spaces, sitting organisations, requirements.

Yapıda Malzeme Seçimi

Kodu: MIM 348 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Malzeme seçimi prensipleri. gereksinim olanak dengesi,yapıda malzeme ve fonksiyonların sistematiği.Seçim yardımcıları,malzeme seçim yöntemleri,yapıya etkiyen iç ve dış faktörler,yapı elemanlarının analizi,ısı tutucu,buhar kesici,su yalıtıcı ve ses yutucu malzemeler,su ve buhar yalıtımı hesap ve tertipleri;duvar,döşeme,temel ve çatı elemanlarının malzeme kompozisyonu.

Ses Yutucu Malzemeler ve Konstrüksiyonları

Kodu: MIM 386 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Sesin yutulması, Yutuculuğa tesir eden faktörler (frekans, kalınlık, bağlayıcı madde, sıkışıklık, satıhın pürüzlülüğü, uygulama yeri, satıhdaki delikler, boya), Malzeme seçimi, Ses yutucu malzemelerin sınıflandırılması, Gözenekli malzemeler (prefabrike akustik üniteleri, akustik sıvalar ve sprey malzemeler, akustik yalıtım örtüleri), Panel (ya da zor benzeri) yutucular, Boşluk ya da Helmholz Rezonatörleri (bireysel boşluk rezonatörleri, delikli panel rezonatörleri, yarık rezonatörler), Mekan yutucular, Değişken yutucular, Ses yutucu malzemelerin montajı, Ses yutucu malzemelerin kullanım yerleri (reverberasyon kontrolu, eko kontrolu, hacimlerde gürültü azaltımı). 

Mimarlık Konuları

Kodu: MIM 392 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Dünyada sanayileşme ve modernite'nin 18-19 yüzyılda mimarlık ve güzel sanatlarına yansıması. Mühendislik tasarımı 20 yüzyılın ilk 30 yılında dünyada ve Türkiye'de sosyal ve ekonomik gelişmeler ve bunun mimarlığa ve güzel sanatlara yansıması. Mimarlıkta reprezentasyonun yeri ve önemi. Mimarlıkta işlev ve işlevsellik. Mimarlıkta form. Mimarlıkta programlama. Mimarlıkta detay ve detaylandırma kavramları. Mimarlıkta malzeme, strüktür, teknoloji ve bütünleşik tasarım. Esnek planlama ve tasarım. Günümüz mimarlığının sosyal içeriği. Sürdürebilirlik.

20.Yüzyıl Sanatı

Kodu: MIM 413 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar. Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kinetik Sanat, Pop Art,Happening, Kavramsal Sanat ve Çevresel Sanat. Günümüz Türk sanatçıları ve eserleri.

Ünlü Mimarların Konut Tasarım Felsefeleri

Kodu: MIM 415 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Var olan çeşitli konut tipolojilerinin çeşitli mimarlara göre irdelenmesi,tasarlanan yapay çevrelerle doğal çevrenin mekan organizasyonu yönünden ilişkilendirilmesi; mimarın tavır ve görüşleri çerçevesinde konut formuna özgün yanların, geometrinin, cephe kompozisyonlarının, biçimlendirmenin, dokusal özelliklerin, tercih edilen yapı malzemelerinin tartışılması

Housing Design Philosophy of Contemporary Architecture

Kodu: MIM 415E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Iteration of various housing typologies by various architects, forming the relations of built (artificial) environment with the space organization of the natural environment; architect s attitude towards and view of unique characteristics of housing form; discussion of preferred construction materials, textures, and façade compositions, and geometry of house form.

Architecture Today

Kodu: MIM 425E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Overview of the Intellectual Environment in Architecture. The Architect and his Professional Environment. Modernism and Post-Modernism in Social Theory.Modernism and Post-Modernism in Architectural Theory. Contemporary Paradigms and Approaches and Their Effects on Architectural Discipline:Sustainability, Ecology, Social Architecture, Architecture and Media, New Technologies and Architecture, Representation and Identity in Architecture.Architecture of Different Geographies: the Architecture of the States, Europe,Far East and Middle East. The State of the Architectural Domain in Turkey.

Günümüz Mimarlık Düşüncesi ve Tasarıma Yansıması

Kodu: MIM 426 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Günümüz Küresel, Yerel Mimarlıkları ve Olası Gelecek Senaryoları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar; Araştırma, Seminer, Poster Sunuşları ve Sergi: Tarih boyunca mimarlıkta düşünce, tasarım ve uygulama pratikleri; XX. yüzyıl vurguları, XI.Yüzyıl ufukları. Değişen algılama-temsil-tasarlama biçimleri ile bağıntılı değişen zaman mekan yaşam etkileşimleri veya tersi.Bugünün (Küresel) öncü mimarlık düşünceleri/menifestoları, tasarım ve uygulama pratikleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz / Mimarlıkta yeni eğilimler Türkiyedeki mimari düşünce, tasarım ve uygulama pratikleri üzerinden karşılaştırmalı bir analiz / Türkiyede mimarlık ortamı. Olası gelecekler üzerine projeksiyonlar. Bir manifesto yazım denemesi.

Restoration of Cultural Property

Kodu: MIM 427E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Presentation of international organizations and texts concerned with the restoration and preservation of cultural property; presentation of different techniques and approaches by exposing some important restoration experience of monuments such as the Pisa Tower, the Acropolis buildings,the Gare d Orsay,the Statue of Liberty, the Abu Simbel temples; visit to a restoration site in Istanbul; information on problems of architectural restoration

Modern Concepts of Architectural Conservation

Kodu: MIM 435E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Ethics of architectural conservation. Discussion on the concepts of conservation and restoration. Authenticity in architectural conservation,changing criteria, historic authenticity. Rehabilitation of old building and urban historic sites. Design principles in conservation areas. Control of redevelopment in architectural scale. Case studies of re-used buildings.Surveying historic buildings, conservation and consolidation. Conservation science in the service of architectural conservation.

Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları

Kodu: MIM 439 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Bilgisayar destekli mimari tasarımın tarihçesi. Mimarlıkta bilgisayar kullanılan alanlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar.Bilgisayar yardımıyla mimari tasarımın kuramsal temelleri. Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci ve tasarım yaklaşımları. Mimarlıkta kullanılan veri tabanı türleri, yapıları ve organizasyonları. Hypertext, hypermedia, multimedia ve mimarlıkta uygulama alanları.Bilgisayar destekli mimari tasarımda model türleri, kavramsal ve biçimsel modellerde tanım teknikleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme amaçlı analitik ve benzetim modelleri. Yapay zeka, uzman sistemler ve mimarlıkta uygulama alanları. Bilgisayar destekli mimari tasarımda güncel yaklaşımlar ve mimariye yansımaları. Yaratıcı tasarım amaçlı üretken ve evrimsel yaklaşımlar ve stratejiler, tasarım yöntemleri, form üretimi ve biçim çalışmaları. Sayısal tasarım araçları ile mimari modelleme yaklaşımları.

Generating Livable Environments

Kodu: MIM 440E| Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

A discussion of theoretical approaches and opinions on human culture and environment relations. Discussion of theories and researches on Environmental Psychology related to the field of Architecture. Developments on generating livable environments and their effects on principles of Architecture/Environmental Desing. Impacts of buildings and cities.Environmental problems and environmental stress. Principles of creating defensible space.

Prefabrike Elemanlarla Tasarlama

Kodu: MIM 443 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Prefabrikasyonun tanımı ve ilgili temel kavramlar. Prefabrike sistemlerin sınıflandırılması ve sistemlerin mimari esneklik ve değişkenlik yönünden değerlendirilmesi. Prefabrike elemanlarla tasarlamada alt sistemlerden doğan tasarım kısıtlamaları. Mekan prefabrike eleman boyutları ilişkisi. Önemli örneklerin tanıtılması ve tasarlama sürecinin açıklanması.

Konut Olgusunun Değişimi

Kodu: MIM 449 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3


 

 

İstanbul'un Tarihindeki Büyük Projeler

Kodu: MIM 452| Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Bugüne ulaşan Roma+Bizans örneklerinden hipodrom (Sultanahmet),meydanlar, sarnıçlar ve surlar; Konstantin ve Justinianın yapım programları;Osmanlı döneminin belli başlı projeleri; Fatih külliyesi, hisarlar, Kapalıçarşı,Süleymaniye Külliyesi, III.Ahmet dönemi inşaatları ve 19.yy. yenilemeleri,oryantalist sahnelemeler, Fransız mimarlar Bouvard ile Anodinin uygulanmamış projeleri; Türkiye Cumhuriyeti düzenlemeleri, Prost planı ve Menderes kararları; seçilen örneklerin tarihsel anlamları, o güne ve tarihe bakışları; bilinçli süreklilikler ve kopuşlar; öğrencilerin ilgisine göre değişen ağırlıklar.

Bina Yapımında İK Yönetimi

Kodu: MIM 455 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

İnsan kaynaklarının planlanması, personel seçimi, performans değerlendirme ve geliştirme, motivasyon ve motivasyon kuramları, ekip yönetimi, liderlik ve liderlik kuramları, kişilerarası ilişkiler ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma yönetimi.

Konut Planlaması ve Tasarımı Sorunları

Kodu: MIM 457 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Konut planlaması ve konut tasarımı ile ilgili tanımlar.Dünyada ve Türkiye'de konut sorununun nedenleri ve geçmişi.Konut gerçekleştirme ve kullanım süreci.Dünyada ve Türkiye'de konut gerçekleştirme sistemleri.Konut planlaması ve tasarımında nitelik ve nicelik yönünden ortaya çıkan sorunların giderilmesi yönünde uygulanan yaklaşımlar.

Mimari Tasarımda Düşünsel Boyut

Kodu: MIM 459 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Metropol içinde mimari kompozisyonu oluşturan mekansal anlatı. Dönüşüm ve değişim mantığının farklı dönemlerde ilişkin kullanılış biçimleri, değişik örnekler üzerinde inceleme. Düşüncede, bakış açısındaki değişimin anlatı oluşturan kentsel ve mimari kompozisyon üzerindeki etkisinin tartışılması.Diğer sanatsal ürünlerdeki koşut oluşumlar ve günlük yaşam üzerindeki yansımaları. Güncel mimarlık konuları ve eleştirel düşünme pratiklerinin geliştirilmesi.

Özürlüler ve Yaşılar İçin Çevre Tasarımı

Kodu: MIM 461 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Yaşlılıkla ve özürlülükle ilgili bilgiler; sosyal, psikolojik ve demografik gerçekler, özür türleri; özürlü ve yaşlılar için gereken donanımlar; önemli ekipman, donatı ve yapı elemanı tasarımları; yaşlılar ve özürlülere uygun konut ve bina tasarımı; çağdaş standartlar; şehirsel çevre elemanlarında gereken boyutlar ve tasarım ölçütleri.

Mimari Kompozisyonda Geometri

Kodu: MIM 463| Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Tasarımcının bilgi alanları, bilginin temsili, tasarlama faaliyeti, tasarlama faaliyetinde biçimlendirme aşaması, tasarlama sürecinde biçim üretme ve deneme adımları, biçim deneme ve alternatif üretme süreçlerine farklı yaklaşımlar, biçimlendirmede matematik ve geometrik modeller, kentsel tasarım ve mimari tasarımdaki kompozisyon oluşturma çabalarının tarihsel süreklilik içinde incelenmesi, mimari tasarımda semboller ve temsil,geometrik nitelikli tasarım yardımcı araçları, düzlemsel örüntüler ve bu araçlar üzerinde biçimlendirme faaliyetinde gerçekleştirilen işlemler, bu alandaki bilgisayar uygulamaları biçim ve kütle grameri, kurala dayalı sistemler, mimarlıkta bilgisayar modelleri,biçimlendirme sürecindeki işlemlerin tarihsel süreklilik içinde örneklere dayalı olarak analizi

Building Sub-Structure and Ground

Kodu: MIM 465E| Dili: İngilizce| Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives. Scope of the course and related terminology, relationship between ground and building. Site survey. Ground investigation and improvement, soil types, setting out of building, excavation and machines for excavation,temporary supports for trench walls. Building components in contact with ground: foundations, foundation and basement walls, ground and basement floors. Building movement in ground. Damp proofing, water proofing and thermal insulation in floors on ground, and basement floors and walls.Construction works below ground. Studies in studio and on site.

Güneş Kontrolü

Kodu: MIM 469 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Güneş kontrolünün amacı, güneşten korunma ve yararlanma sürelerinin belirlenmesi, gölge çizgisi, güneş, yer ve bina arasındaki geometrik ilişkiler,temel açısal kavramlar, güneş yörüngesi diyagramları, gölgelenme maskesi,çeşitli güneş kontrol araçlarının gölgelenme maskesi üzerinde çizgisel anlatımları. İklimsel bölgeye, yöne, kullanım sürelerine bağlı olarak,hacimlerde pencereler için istenen gölgeleme maskelerinin hazırlanarak gölgeleme araçlarının tasarlanması.

Earthquake Resistant Building Design

Kodu: MIM 471E| Dili: İngilizce| Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Introduction and earthquake engineering terminology. Design earthquakes.Earthquake resistant building design philosophy. Choice of forms and materials. Effect of soil properties. Reinforced concrete buildings. Precast concrete buildings. Steel buildings. Masonry buildings. Timber buildings.Related codes and standards. Special topics in earthquake engineering.

Enerji Korunumu Mevzuatı ve Uygulamaları

Kodu: MIM 473 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Enerji korunumu kavramı; Enerji korunumuna ilişkin standart ve yönetmeliklerin tanıtılması; Yönetmeliklerin eleştirilmesi; İdeal yönetmelik formatları; Enerji korunumu gerçekleştiren yapı dizaynı uygulaması.

Yüksek Binaların Mimari Tasarımı

Kodu: MIM 475 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3


 

Yapılarda Ses Yalıtımının Değerlendirilmesi

Kodu: MIM 479 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Sesin doğuşu ve fiziksel çevrede yayılması; Yapı elemanlarını ses etkisi karşısında davranışları (ses iletiminde etkili olan akustik ve yapısal özellikler); Yapılarda istenmeyen seslerin iletim yolları, hava ve katı ortam seslerinin hesaplanma ve ölçüm yöntemleri; Yapı elemanlarının ses geçirimsizlik özelliklerinin değerlendirilmesi, ses geçirimsizliğinin bağlı olduğu faktörler, dış duvar ve iç bölme elemanlarında (duvar ve döşemelerde) kullanılan geleneksel ve çağdaş sistemlerin gruplandırılması ve ses geçirimsizlik performanslarının saptanması (ses geçiş kayıpları); Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtım ölçütleri (hacim fonksiyonlarına bağlı olarak), gürültü kontrol yönetmeliğinin açıklanması; Ses yalıtım ilkeleri sağlayan yapı elemanı tasarımı ve malzeme seçimi; Örnek proje veya mevcut yapılarda ses yalıtımlarının değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar

Bina Kabuğunda Nem Kontrolü

Kodu: MIM 483 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Yapı kabuğunda nem kontrolünün amacı, kabuğun kendi sağlığına ve kullanıcı sağlığına zarar veren hasarlar, yapı kabuğunun nemlenme şekilleri,yapı kabuğundaki yıllık yoğuşma miktarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler (deneysel, analitik ve grafik), yıllık yoğuşma miktarının izin verilebilir bir sınır değeri aşması durumunda alınabilecek önlemler, kesiti belirli bir opak kabuk bileşeninde yoğuşma kontrolü yapılması ilişkin bir uygulama.

Türkiye'de Konut Üretim Modelleri

Kodu: MIM 489 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Konut, konut üretim modeli, konut üretim sistemi, konut tüketim sistemi; kavramlar, konut üretim modellerini biçimlendiren ideolojik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel bağlam, küresel, bölgesel ve yerel farklılıklar, Farklı ekonomik yapılardaki ülkelerde konut üretim modelleri; Liberal ekonomi/ gelişmiş ülke, Liberal ekonomi/az gelişmiş ülke, Sosyalist /gelişmiş ülke, Sosyalist/gelişmekte olan ülke; Tarihsel gelişme süreci içinde Türkiye de bağlam ve konut üretim modellerinin biçimlenmesi; bireysel konut üretim modeli, bir yarı-örgütlü üretim modeli olarak gece kondu yapımı, gecekondu/kaçak yapı farlılaşması, küçük ölçekli yap sat modeli ve kat karşılığı inşaat, kooperatifler eliyle konut üretimi, toplu konut şirketleri aracılığı ile konut üretimi, Kamu girişimi, Kamu/özel sektör ortaklıkları

Mimarlıkta Morfoloji

Kodu: MIM 491 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Mekan: Sosyal ve Kültürel Bir Yapı Olarak Mekan, Konfigürasyonel Bir Yapı Olarak Mekan, Mekanı İfade Etmede Kullanılan Dil, Mekansal Morfoloji:Mimarlıkta Morfoloji, Mekan Sentaksı (Dizimi) Nedir?, Mekan Sentaksı Mekansal Analiz Yöntem, Ölçüm ve Kavramları: Bina Ölçeğinde Mekansal Analiz, Yerleşim Ölçeğinde Mekansal Analiz, Mekan Sentaksı Bilgisayar Teknikleri, Kentsel Morfoloji: Mimari Bir Nesne Olarak Kent, Ev i Çözümlemek,Ev de Morfolojik Analiz, Mekan Sentaksı ve Tasarım: Araştırma ve Tasarım,Uygulamaya Dönük Olarak Mekan Sentaksının Kullanımı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut

Kodu: MIM495 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Kırdan kente göç olgusu, nedenleri ve kentte doğurduğu olumlu ve olumsuz sonuçları; Sanayileşme sürecini tamamlamamış olan ve tamamlamış olan ülkelerin konut sorununa yaklaşımlarını irdelenmesi ve karşılaştırılması,gelişmekte olan ülkelerde konut tipolojileri; dar gelirli kentlinin kültürel özellikleri ve konutlarının özellikleri

Housing in Developing Countries

Kodu: MIM 495E | Dili: ngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Phenomenon of Migration from rural-to-urban; causes, positive and negative consequences; inquiring into housing issue of the Industrialized and industrializing countries, and comparing the two types of countries with respect to their approaches to housing; housing typology of the big cities in Developing countries; the cultural characteristics of low-income urban settlers, and the characteristics of their houses.

Yapı Üretiminde Süre Yönetimi

Kodu: MIM 497 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Süre yönetiminde temel kavramlar, süre yönetiminde etkileşimli unsurlar;zaman, kaynaklar ve para ilişkisi. Yapı üretim sürecinin çeşitli aşamalarında süre yönetimi. Yapý üretim sürecinin katılımcıları açısından süre yönetimi.Süre yönetimi alt sisteminin enformasyon sistemi içindeki yeri ve diðer işlevsel altsistemlerle ilişkisi. Süre yönetiminde kullanılan teknikler. Süre yönetiminde bilgisayar desteği, gereken bilgisayar sistemlerinin tasarımı; donanım, yazılım ve insan boyutları.

Mimarlıkta Temsil ve Sunum

Kodu: MIM        | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3