Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 82
Mimarlık Anabilim Dalı  › Mimarlık Anabilim Dalı
Mimarlık Anabilim Dalı

Mimarlık Bölümü bünyesinde mimarlığın farklı temel alanlarında uzmanlıklara sahip öğretim üyelerinden oluşan Mimarlık Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Mimari Tasarım temel alanı tasarımın teknoloji, güzel sanatlar, insan-toplum bilimleri ve felsefe bağlamlarını irdelemektedir. Mimari tasarım sürecinde bu bağlamda ortaya çıkan farklı bakış açılarını irdelemek ve fiziksel çevre içinde yorumlamak bu alanın en önemli uğraş konusudur. Mimari çözüm pratiği içerisinde çok yönlü olarak ortaya çıkan bu sorunlar için seçenekli çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek; toplum bilimleri ve doğa bilimlerinin ara kesitlerinden yola çıkarak displinlerarası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimari tasarım araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; yeni araştırma olanakları ve yöntemlerini ileri mimari tasarım araştırmalarında kullanabilmeyi öğretmek bu alanın başlıca amaçları arasındadır.

Teknoloji  temel alanı, mimarlık eğitiminde temel olarak, tasarım ve yapım süreçlerine ilişkin, fiziksel çevre kontrolü, taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve malzemeleri, proje ve yapım yönetimi alanlarındaki bilimsel bilginin aktarılmasını ve kullanılmasını amaçlamaktadır.

Mimarlık Tarihi  temel alanında İlkçağ ve Bizans Mimarlığı, Türk Mimarlık Tarihi, Avrupa Mimarlık Tarihi ve Çağdaş Mimarlık Tarihi alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Mimarlık bilgisinin çok boyutlu özelliğinin gereksediği tüm perspektifler, strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar Mimarlık Tarihi'nin vizyonu kapsamındadır.

Restorasyon mimarlık eğitimine, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunması konusunda katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojiler, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi uzmanlık gerektiren alanlara dair kuramsal ve uygulamalı çalışmalar için yeterli bilgi birikimi edindirilmesi amaçlanmaktadır.