Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 145
Lisansüstü Programları  › Doktora  › Yapı Bilimleri Doktora Programı
Yapı Bilimleri Doktora Programı

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Leyla Tanaçan, koordinatör
Doç. Dr. Alpin Köknel Yener

Y. Doç. Dr. Hakan Yaman

Programın Amacı

Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında yapı statiği, yapı elemanları, yapı malzemesi, fiziksel çevre kontrolü ile proje ve yapım yönetimi alanlarını tasarım ve uygulamada bütünleştiren ve disiplinlerarası ilişkileri kurabilen akademisyen/uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı olarak mimari tasarım ve uygulamalarda, farklı ölçeklerde, yapısal sorunlara çözüm üretmeye yönelik derinlemesine bilgi sahibi olan, ulusal ve uluslararası  düzeyde bilimsel araştırma yaparak mevcut bilgilere ulaşan, bilgiyi değerlendirip yorumlayarak edindiği derinlemesine mesleki bilgi ve beceriyi bilimsel, teknolojik, felsefi ve sosyal gelişmeler karşısında yenileyebilen ve karşılaştığı çeşitli problemleri mesleki araştırma ve yaklaşımlarla çözebilen, yaratıcı, çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi bilen ve kullanabilen, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar verilmesi, Yapı Bilimleri Programı'nın ilkelerini oluşturmaktadır.

Programın Kadrosu ve Çalışma Konuları

Yapı Bilimleri Doktora Programı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nün Yapı Bilgisi Anabilim Dalı kapsamında yer alan

  • Fiziksel Çevre Kontrolü
  • Yapı Elemanları
  • Yapı Malzemesi
  • Proje ve Yapım Yönetimi
  • Yapı Statiği

bilim dallarında çalışmalarını sürdüren geniş bir kadro tarafından yürütülmektedir. Bu sınıflama, esas olarak Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında gerçekleştirilen tez çalışmalarının konsantrasyon alanlarına da karşılık gelmektedir. Bu bilim dallarında yer alan öğretim üyeleri ve doktora adayları tarafından danışman öğretim üyesi seçiminde dikkate alınması gereken spesifik çalışma alanları aşağıda tanımlanmıştır. Bilim Dalı bağlantılarından her bir öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrenci listesine erişilebilir.

Yapı Bilimleri doktora programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız