Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 59
Lisansüstü Programları  › Doktora  › Restorasyon Doktora Programı
Restorasyon Doktora Programı

 Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, koordinatör
Prof. Dr. Ahmet Ersen 
Doç. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller

 

Amaç

İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen programlar mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Doktora programında,  gerek akademik çevrelerde, gerekse kamu veya özel sektör tarafından yürütülen koruma etkinliklerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip uzmanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Doktora programı mezunları korunacak alanların yönetimi ve kültürel mirasın korunması için stratejiler geliştirilmesi ile tarihi yapılar ve malzemeler konusunda ileri araştırmalarda çalışabilirler.

Restorasyon doktora programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.