Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 158
Lisansüstü Programları  › Doktora  › Mimarlık Tarihi Doktora Programı
Mimarlık Tarihi Doktora Programı

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. İlknur Kolay, koordinatör
Doç. Dr. Aygül Ağır
Doç. Dr. Zeynep Kuban

Mimarlık Tarihi Programı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde bilindiği üzere iki farklı geleneğin öncüsü olmuştur. Bunlar, önceki dönemlerde üzerinde durulmayan bir konu olan çağdaş mimarlığın mimarlık tarihi disiplinine katılımı ve geleneksel mimarlığa yöneltilen durağan bakış açısının değiştirilmesidir. Mimarlık Tarihi Programı, öncelikli olarak bu geleneğinden gelen unsurların akademik mirasının bilincindedir. Ancak günümüzde her ölçekte mimarlık üretiminde tarihsel bilincin rolü ve önemi azalmış, bunun sonucu olan kimliksiz, derinliksiz, sağlıksız çevre beraberinde birçok sorunu da ülke gündemine yerleştirmiştir. Mimarlık Tarihi Programı’nın ilk hedefi, mimarlık üretiminde tarih bilincinin hak ettiği konuma taşınmasıdır.

Bu doğrultuda, Mimarlık Tarihi Programı, mimarlığın tarihine yönelik misyonunu mimarlık disiplininin dünya çapında “mevcut” ve “değişen” kavramsal-kuramsal nitelikleri bağlamında belirlemektedir.

Mimarlık bilgisinin çok boyutlu özelliğinin gereksediği tüm perspektifler, strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar Mimarlık Tarihi Programı’nın öngörüsünün sınırlarını oluşturmaktadır.

Mimarlık Tarihi Programı bugüne ve geleceğe yönelik öngörüsü içerisinde aşağıda sıralanan unsurları amaçlamaktadır:

  • Mimarlığın tarihsel kalıtına ait tüm somut içeriklerin her ölçekteki ele alınışında öğrencilere kavrama yönünde yol göstermek. Bu bağlamda özgün bir bilimsel araştırmayı planlama, yürütebilme ve sonuçlandırma becerisi kazandırmak;
  • Çeşitli biçimlerde belgelemenin önemini vurgulayıp, bu bağlamda alışkanlık ve disiplin kazandırmak;
  • Her ölçekte üslup, dönem, yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında, analiz, niceleme, yorum becerisi kazandırmak;
  • Bu unsurlar içerisinde öğrencilerin seçtikleri konu ve alanlarda uzmanlaşırken, elde ettikleri bilimsel sonuçları uluslararası yayın ve platformlarda yayınlayabilme ve savunabilme becerisi kazandırmak; 
  • Bu uzmanlığın elde edilişinde, program mezunlarının konuları ile ilgili yan disiplinler konusunda da derinliğine bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Geleceğe yönelik açacağı ufuklar ve getireceği ilave yenilikler:

Mimarlığın en yenilikçi tezahüründe bile hem geçmiş dönemlerin mirasına karşı bir konumu, hem de geleceğe ilişkin geniş bir beklenti ufkunu barındırdığının bilincini yerleştirmek amaçlarımızdandır. Çağdaş mimarlığın tarihin soyutlandığı boş bir denemeler bütünü olmadığı düşüncesini yerleştirmek hedefimizdir. Ayrıca,  mimarlık tarihinin kapsamına uygun öğrenim sağlayarak adayların Türkiye arkeolojisi ve sanat tarihi çalışmalarında rekabet edebilecek gücü elde etmeleri beklentimizdir. 

Mimarlık Tarihi doktora programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.