Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 98
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Restorasyon (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Restorasyon (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, koordinatör
Prof. Dr. Ahmet Ersen 
Doç. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller

 

Programın Amacı

İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda geliştirilen tezsiz yüksek lisans programı, mimarları ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunması konusunda eğiterek bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojiler, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi uzmanlık gerektiren alanlara dair kuramsal ve uygulamalı çalışmalar için yeterli bilgi birikimi edindirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca çeşitli etkinliklerle Türkiye mimarlık mirasının korunması konusunda kamuoyu yaratılması ve koruma bilinci kazandırılmasına çalışılmaktadır.

Araştırma Konuları

  • Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması
  • Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu
  • Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu
  • Endüstri arkeolojisi
  • 20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması
  • Anıtların yeniden kullanımı
  • Tarihi yapı malzemelerinin konservasyonu
  • Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri
  • Anıtlar ve deprem
  • Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden koruma amacıyla yararlanılması

Kazanımlar

Mezunlar, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme-restitüsyon-restorasyon, kentsel koruma - rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışabilir.

Restorasyon (Tezsiz) yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.