Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 96
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Restorasyon (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Restorasyon (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, koordinatör
Prof. Dr. Ahmet Ersen 
Doç. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller

Programın Amacı

İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen programlar mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zenâgin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans programında çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin verilmesi, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Araştırma Konuları

  • Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması
  • Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu ve yeniden kullanımı
  • Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu
  • Endüstri arkeolojisi
  • 20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması
  • Tarihi yapı malzemelerinin (taş, tuğla, ahşap, sıva, harçlar vb.) karakterizasyonu, bozulma süreçleri ve koruma / sağlamlaştırma yöntemleri
  • Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri
  • Anıtlar ve deprem
  • Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden koruma amacıyla yararlanılması

 

Kazanımlar

Yüksek lisans programı mezunları, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile kentsel koruma ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışabilirler.

Restorasyon yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız