Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 102
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Elçin Taş, koordinatör
Doç. Dr. Hakan Yaman

Doç. Dr. Emrah Acar

Yapım Yönetimi, ya da diğer yaygın adıyla İnşaat Projeleri Yönetimitüm dünyada inşaat sektöründe yaklaşık 50 yıldır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bir bağımsız meslek alanıdır. Yapım Yönetimi sadece inşaat pratiğinde değil, aynı zamanda yüksek öğretimde de genel kabul görmüş bir alandır. Dünyada bu mesleğin öğretildiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora program bulunmaktadır. Bu eğitim alanı Türkiye’de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü’nün lisans programı dersleri içinde yer almıştır. Yapım Yönetimi alanını eğitim programları bünyesine dâhil eden ve bir yüksek lisans programı kurulmasına öncülük eden İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Tulu Baytın, alana katkıları nedeniyle 2000 yılında TÜBİTAK hizmet ödülüne layık görülmüştür. 

Proje ve Yapım Yönetimi (PYY) Birimi, akademik faaliyetlerine 1973 yılından itibaren Mimarlık lisans programındaki “Yapım Sistemleri, Bina Maliyeti, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi ve Meslek Pratiği” derslerini vererek başlamıştır. 1975 yılında “Bina Yapımı Yönetimi” adıyla bir yüksek lisans programı kuran PYY Birimi, bu programı İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’nda “Proje ve Yapım Yönetimi” Yüksek Lisans Programı adı ile 34 yıldır aralıksız sürdürmektedir.

Vizyon

Proje ve Yapım Yönetimi alanındaki eğitim ve araştırma faaliyetleri ile Türkiye'deki öncülüğü sürdürmek; yapım sektöründe yarının liderlerini ve Avrupa ve uluslararası inşaat sektörünü anlayabilen, yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip yapım profesyonelleri yetiştirmektir.

Misyon

Öğrencileri, yapım sektörünün sürekli değişen teknik ve yönetimsel çevresinde, uzun dönemli "Proje ve Yapım Yönetimi" kariyeri için hazırlamaktır. "Proje ve Yapım Yönetimi" kariyer alanını seçerek, yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, sahada çalışmaya başlamak için veya "Proje ve Yapım Yönetimi" konu alanında daha ileri araştırma ve çalışmalar için hazırlanmış olacaklardır.

Proje ve Yapım Yönetimi yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için: http://pyy.itu.edu.tr