Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 107
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Mimari Tasarımda Bilişim (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Mimari Tasarımda Bilişim (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Gülen Çağdaş, koordinatör
Prof. Dr. Arzu Erdem
Y. Doç. Dr. Yüksel Demir

 

Neden...?

Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı'nın vizyonu, bilişim teknolojileri ve mimari tasarım arakesitinde yapılacak çalışmalar ve verilen eğitimde Türkiye'deki öncülüğünü sürdürmek, bu alanda yarının öncü tasarımcıları ve liderlerini ve dünyadaki gelişmelere açık, yaratıcı düşünebilen meslek insanlarını yetiştirmektir. 

Misyonu, mimari yaratıcılıklarını bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleşmiş olarak kullanma ve geliştirme yetisini kazanmış; bilimsel, teknolojik, düşünsel ve sosyal gelişmeler yönünde güncelleştireceği bilgi ve becerisiyle sorunlara araştırmacı ve uzman bir tavırla ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilen; araştırma, uygulama ve eğitim alanlarında başarı ile görev alabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Hedefi, mimarlık mesleğinin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenerek uygulanması konusunda derinlemesine bilgiye ve gelişen teknolojiyi izleyerek sürekliliğini sağlayabilme niteliklerine sahip olan profesyonel ve araştırmacıları yetiştirmektir.

Kazanımlarınız

Tasarım problemlerinin çözümünde, tasarım becerisiyle teknolojiyi bütünleştirerek kullanabilme; Mimari Tasarımda Bilişim konusunda bir araştırmayı önerme, çağdaş yöntem ve araçları ve bilişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirme, sonucunu rapor haline getirme, sunma ve savunma niteliklerini kazanmış olma; Disiplinlerarası ve grup çalışması becerisini, disiplinini ve etiğini edinmiş olma; teknolojiyi kullanarak etkin grafik ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme.

Araştırma Konuları

 • Bilişim Teknolojilerinin tasarımın kuramsal ve pratikteki çalışmalarına etkin olarak uygulanması ve kullanılmasına ilişkin Dijital Tasarım Ortamları
 • Bilişim Teknolojileri ve tasarım disiplinleri arakesitinde ortaya çıkan kavramlar ve yeni kuramsal yaklaşımlar: Siberuzay, Sanallık, Etkileşim, İletişim, Arayüz, Gömülü Çevreler...
 • Bilişim Teknolojileri sonrası Mekan Kuramı, Bilgisayar Destekli Tasarım Kuramları ve Paradigmaları
 • Tasarım ve Değerlendirme amaçlı Modelleme Teknikleri ve Paradigmaları
 • Bina Bilgi Modelleri ve Mimarlıkta Bilişi Yönetim Sistemleri
 • Mimari tasarımda Genetik, Nano Teknoloji, Evrimsel ve Üretken Yaklaşımlar
 • Çoğul Ortam ve Sanal Doku Ortamlarında Tasarım,  Temsil ve Veri Tabanları
 • Oyun Kuramı, Benzetimler, Canlandırma
 • Sanal Ortam ve Mimari Tasarımda İşbirliği
 • Uzaktan Algılama ve Mekansal Veri İşleme

Laboratuvar ve Donanım

 • Sanal Mimari Tasarım Stüdyosu (SMTS) Bilgisayar Laboratuarı: Bilgisayarlar, lazer yazıcı, A3 renkli yazıcı, A3 tarayıcı, Video-konferans sistemi, web kameraları
 • Bina Bilgisi Anabilim Dalı Bilgisayar Laboratuarı
 • Fakülte Bilgisayar Laboratuarları

Kimler Faydalanabilir ?

 • Mimarlar
 • Endüstri Ürünleri Tasarımcıları
 • İç Mimarlar          
 • Şehir ve Bölge Planlamacıları
 • Peyzaj Mimarları
 • Bilgisayar Mühendisleri
Mimari Tasarımda Bilişim yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için: http://www.mimarliktabilisim.itu.edu.tr