Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 99
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı
Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. İlknur Kolay, koordinatör
Doç. Dr. Aygül Ağır
Doç. Dr. Zeynep Kuban

Neden...?

İTÜ Mimarlık Tarihinin akademik bir disiplin olarak  kabul görmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çağdaş mimarlığı mimarlık tarihi disiplininin alanına katan ve geleneksel mimarlığa yönelik durağan bakış açısını değiştiren tavrı, mimari objenin  algılanışında bir dönüşüm yaratmıştır. Bu  akademik mirasın bilincinde olan Mimarlık Tarihi Programı, mimarlığın tarihine yönelik misyonunu mimarlık disiplininin dünya çapında mevcut ve değişen kavramsal-kuramsal nitelikleri bağlamında belirlemektedir. Mimarlık bilgisinin çok boyutlu özelliğinin gereksediği tüm perspektifler, strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar Mimarlık Tarihi Programı’nın vizyonu kapsamındadır

Kazanımlarınız

Mimarlık Tarihi Programı öğrencilerin, Mimarlık Tarihi alanında bireysel olarak özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu çalışmalarının sonuçlarını uluslararası bilimsel dergilerde ve platformlarda yayınlayıp tartışabilecek; ulusal ve uluslararası yayınlardaki bilimsel tartışmaları takip ederek yerinde kullanabilecek; ve akademik ortamlardaki mimarlık tarihi öğretiminde aktif rol alabilecek olmasını hedefler.

Araştırma Konular
 • Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı
 • Bizans Mimarlığı           
 • Modern Batı Mimarlığı
 • Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı
 • Antik Mimarlık
 • Kent Tarihi           
 • Selçuklu Mimarlığı           
 • Beylikler Dönemi Mimarlığı
 • İslam Mimarlığı
 Laboratuvar ve Donanım
 • Slayt arşivi
Kimler Faydalanabilir
 • Mimarlık           
 • Sanat Tarihi           
 • Arkeoloji           
 • Tarih           
 • İç Mimarlık           
 • Peyzaj Mimarlığı           
 • Şehircilik
Mimarlık Tarihi yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.