Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 100
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

 

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aslıhan Tavil, koordinatör

Doç. Dr. Meltem Aksoy

Doç. Dr. Nurbin Paker

Y. Doç. Dr. Mehmet Cem Altun

Y. Doç. Dr. Yıldız Salman

Araş. Gör. Işıl Türkay, raportör

Araş. Gör. Erenalp Büyüktopçu, raportör


 

Mimarlık Yüksek Lisans programı, mezunlarını mimarlık alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde tüm mesleki aktivitelere hazırlamayı amaçlayan, NAAB tarafından eşkredilendirilmiş bir programdır. Çevre ölçeğinden mimari ürünün detay ve malzemelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile öğrencilerin karşılaşmaları hedeflenmektedir.

Mimari tasarımda yetkinlik kazanmak programın esasını oluşturur ve atölyeler mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmıştır. Öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş ile cevap verebilmeleri amaçlanmıştır.

 

Kazanımlarınız

Bu programda öğrenciler mimari tasarım ve uygulama alanlarında yerleşme ölçeğinden yapı elemanı ve malzeme ölçeğine kadar her ölçekte tasarım kararlarını etkin olarak alabilme, farklı olasılıkları değerlendirme, çözüm üretebilme ve ilgili çözümleri uygun ortamlarda sunabilme/aktarabilme bilgi ve becerisini kazanmaktadır.  Mezunların, mimari tasarım ve ilgili alanlarında kazanacakları deneyimin yanı sıra meslek pratiğinin öngördüğü proje planlaması, ihale dosyası hazırlayabilme, yapım sözleşmeleri ve şartnamelerinden haberdar olma becerisini ve deneyimini kazanmaları da hedeflenmektedir.

Araştırma Konuları

         Mimari tasarımda disiplinlerarası çalışma alanları

         Mimari tasarımda disiplinleraşırı çalışma alanları

         Mimari tasarımda bina teknolojileri

Laboratuvar ve Donanım

       Bilgisayar merkezi

        Stüdyo, maket atölyesi

         Görsel işitsel telekonferans sistemi

Mimarlık (Tezsiz) yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.