Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 101
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, koordinatör
Prof. Dr. Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel
Prof. Dr. Alper Ünlü

Neden...?

Mimari Tasarım alanındaki sorunsalları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; sorunsallar karşısında çeşitli alternatif çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek; Mimari Tasarım eğitiminde ve araştırmalarında Türkiye'deki öncülüğünü sürdürebilmek; bilim, teknoloji ve sanatı mimari tasarım eserlerinde bütüncül bir biçimde sentezlemek; beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinler-arası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimari tasarım araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; geniş bir yelpazeden, farklı okullardan gelen ve tasarım alanlarında eğitilmiş tasarımcıları biraraya getirerek katılımcı zenginliğini ve rekabeti olumlu bir biçimde ortaya koymak ve böylece lisansüstü mimari tasarım eğitiminin kalitesini yükseltmek; birbirinden farklı araştırma yaklaşım ve yöntemlerini, metot ve tekniklerini ileri mimari tasarım araştırmalarında kullanabilmeyi öğretmek.

Kazanımlarınız

Öğrencilere, çok yönlü, yaratıcı ve eleştirel bakabilmeyi öğretmek; mimari uygulama ve kuramlardaki soru alanlarının farkında olmayı öğretmek; gerçek dünyadaki mimari tasarım sorunlarını eleştirirken niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapabilmeyi öğretmek; teknoloji ve insan faktörlerini, sanat ve bilimi birleştirerek üst seviyede düşünebilen ve derinlemesine araştırma yapabilen mimari tasarımcı formasyonu vermek.

Araştırma Konuları

 • Mimarlık kuramları, tasarlama kuramları, mimari yaklaşımlar
 • Estetik yaklaşımlar, mimaride algı, imaj, anlam ve kimlik
 • Çevre-davranış kuramları, kalite ve çevresel değerlendirme çalışmaları
 • Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar, tasarlama ve düşünme
 • Kentsel çevre üzerine çalışmalar: Mimarlıkta sürdürülebilirlik, ekoloji
 • Tarihi çevrede yeni yapı, süreklilik, değişim üzerine çalışmalar
 • Mimari tasarım eğitimi
 • Teknoloji ve Mimarlık ilişkisi
 • Mimari tasarımda iletişim teknolojilerinin olanakları üzerine çalışmalar

Laboratuvar ve Donanım

 • Bilgi İşlem Laboratuvarı
 • Maket Atölyesi
 • İstanbul şehri ve kent merkezi en önemli laboratuvarımızdır.
 • Fakülte Kitaplığı
 • Süreli Yayınlar Kitaplığı

Kimler Faydalanabilir

 • Mimarlık
 • İç Mimarlık
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Şehir Ve Bölge Planlama
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • İnşaat Mühendisliği (bilimsel hazırlık)
 • Gemi Mühendisliği (bilimsel hazırlık)
 • İTÜ'den diğer mühendislikler (bilimsel hazırlık)
Mimari Tasarım yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.