Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 41
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 8. Yarıyıl Dersleri
8. Yarıyıl Dersleri

Bitirme Çalışması

Kodu: MIM 492 | Dili: Türkçe | Saati: (0+6) | Kredisi: 3

Problemin tanımlanması: Verilen bina ihtiyaç programının, arsa ve çevresinin ve diğer (psikolojik, toplumsal, teknolojik, estetik, vb) koşulların, gereksinmelerin ve olanakların analizi ve irdelenmesi. Analizlerle elde edilen tasarlama enformasyonunun tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi: Tasarlama kavramının geliştirilmesi. Tasarlama kriterlerinin, önceliklerinin belirlenmesi. Analiz sonuçlarının mekansal ilişkilere dönüştürülmesi. Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma: çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi ve çözümün önerilmesi.