Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 145
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 7. Yarıyıl Dersleri
7. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje VII

Kodu: MIM 411 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, bina programı geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi; karmaşık çevrelerde karmaşık bina / bina grubu programlarının geliştirilmesi ve mimari çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü.

Architectural Design VII

Kodu: MIM 411E | Dili: İngilizce | Saati: 2+6 | Kredisi: 5

Development of personalized processes of data collection, analysis and building programming which reflect the nature and interests of designers; development of ability of applying the knowledge about structures, costruction and detailing all trough the desing process by design problems; control of the ability of developing complicated programs for buildings - building groups in complicated environments and finding relevant design solutions.

Uygulama Projesi

Kodu: MIM 431 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi. Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği vb.). Yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygulan olarak hazırlatılması.