Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 99
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 3. Yarıyıl Dersleri
3. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje III

Kodu: MIM 211 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

Belli bir amaca yönelik tasarım problemini bütüncül olarak ele alarak çözüm geliştirme; doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi; mimarlık ile ilgili terminolojiye ve kavramlara hakim olma ve kullanabilme becerisini seminerler ve araştırmalar yoluyla kazanma; Türkiye’den ve dünyadan çağdaş mimarlık örneklerinin ve yaklaşımlarının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi; karmaşık maket, bilgisayar modeli, animasyon teknikleri; İstanbul’daki güncel mimarlık tartışmasının sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla alan gezilerinin yapılması.

Türk Mimarlık Tarihi

Kodu: MIM 221 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

İslam öncesi Asya'da Türk mimarlığı, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu mimarlığıyla Anadolu Türk mimarisinin kaynakları; İlk Anadolu beylikleri, Anadolu Selçukluları, 14. yy. Anadolu beylikleri ve 17. yy. sonuna kadar Osmanlı mimarisinde cami, medrese, şifahane, türbe, kervansaray, saray, külliyelerde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımının özellikleri ve biçim dili.

Yapı Malzemesi

Kodu: MIM 231 | Dili: Türkçe | Saati: (2+2) | Kredisi: 3

Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri. Bağlayıcı malzemeler, agregalar, beton, yapı taşları, seramik, cam, ahşap, plastik, metal, alçı, asbestli çimento, bitüm, kerpiç, boyalar ve koruyucular. İşlevsel yapı malzemeleri, ısı tutucu-yutucu malzeme. Su ve buhar yalıtım malzemeleri. Duvar çekirdeği ile iç ve dış kaplamalar. Döşeme ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları. Çatı örtü malzemeleri. Malzeme laboratuarında mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri, öğrencilerin deney ve analiz çalışmaları, malzeme arşivinde malzeme türlerini tanıma çalışmaları ve değerlendirmeler.

Çelik Yapılar

Kodu: MIM 253 | Dili: Türkçe | Saati: (1+1) | Kredisi: 1,5

Çelik yapı tasarımı ve çeliğin malzeme özellikleri. Türk yönetmeliklerine giriş ve Eurocode ve AISC kodlarıyla karşılaştırılması. Çelik birleşim elemanları, çekmeye maruz elemanlar, basınç etkisi, kirişlerin ve kafes kirişlerin boyutlandırılması ve kiriş-kolon birleşimleri.

Yapı ve Yapım Yöntemleri

Kodu: MIM 261 | Dili: Türkçe | Saati: (1+3) | Kredisi: 2,5

Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı, dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar. Yapı elemanı sistemleri tasarım ilkeleri. Geleneksel ve gelişmiş yapım yöntemleri.

Uygulama – Stüdyo Çalışması: Yapı elemanı sistemlerinin analizi, sentezi.

Yapı Statiği

Kodu: MIM 271 | Dili: Türkçe | Saati: (1+1) | Kredisi: 1,5

Giriş. İzostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı. Basit kiriş ve çerçeveler. Konsol kiriş ve çerçeveler. Çıkmalı kiriş ve çerçeveler. Mafsallı sürekli kirişler. Üç mafsallı kemer ve çerçeveler. Çatı makasları. Hiperstatiklik kavramı. Yerdeğiştirme hesapları. Kuvvet yöntemi. Moment dağıtma (Cross) yöntemi. Taşıyıcı sistem malzemesi olarak çeliğin türleri ve özellikleri. Birleşim elemanları. Çeşitli taşıyıcı sistem elemanlarının hesap ve yapı kuralları. Çok katlı bina iskeletinin teşkilinde ve büyük açıklıkların örtülmesinde çeliğin sağladığı imkanları belirtecek şekilde seçilmiş çeşitli örnekler ve bunların eleştirilmesi. Uygulama saatlerinde, verilen konulara ilişkin sayısal örneklerin öğrencilere çözdürülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi.