Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 112
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 1. Yarıyıl Dersleri
1. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje I ve Anlatım Teknikleri

Kodu: MIM 111 | Dili: Türkçe | Saati: (2+10) | Kredisi: 7

Karmaşık olmayan tasarım konularının araç olarak kullanımı yolu ile farklı ifade tekniklerine ait kulanım becerisi kazanma; 2 ve 3 boyutlu çizimler ve modelleme; basit çalışmalar aracılığıyla bilgisayar teknikleri ile tanıştırma; kişiselleştirilmiş görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisini kazanma; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirme; mimari malzeme-çevre ilişkisinin yalın ve küçük tasarım denemeleri yoluyla tartışılması; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması ve değerlendirilmeleri amacıyla gezilerin yapılması.

Architectural Design I and Rendering Techniques

Kodu: MIM 111E | Dili: İngilizce | Saati: (2+10) | Kredisi: 7

Simple design problems as tools to gain proficiency in various representation techniques; 2D - 3D drawings and modelling; introduction of computer techniques through uncomplicated design work; aptitude in explication of ideas through a personalized visual language; enhancement of intuition relevant to issues of design such as building construction and structural systems through simple design problems; discussion on the relationship of architectural materials with the environment through small scale design exercises; organization of field trips for understanding and evaluating natural, historical and cultural environments.

Temel Tasarım ve Plastik Sanatlar

Kodu: MIM 121 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 3

Temel Tasarım: Tasarım elemanları: Nokta çizgi, düzlem, hacım, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi, Gestalt ilkeleri: Yakınlık, benzerlik şekil-zemin. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: Nokta, çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Tarihsel akış içinde sanatsal evreler: Sanat dalları arasındaki etkilesim, benzer ve farklı gelişmeler.

Basic Design and Visual Arts

Kodu: MIM 121E | Dili: İngilizce | Saati: (2+0) | Kredisi: 3

Basic Design: Design elements: point, line, plane, space, texture, color, light. Design principles: Repetition, harmony, scale, proportion, balance, rhythm, continuity, complexity, dominance. Visual perception: Perceptual psychology; Gestalt principles: proximity, similarity. Visual hallucination. Concept of space: spatial organization and space geometry in two and three dimensional studies. Visual Arts: Description of various materials and techniques. Analysis of natural and artificial environment: Reduction of elements. Distortion, abstraction, interpretation. Figurative knowledge: Point, line, contour drawing, and drawing of movement line. Knowledge of color, psychological effects of colors. Artistic phases in history: Interrelations of various art disciplines. Similar and different developments of art movement.