Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 102
Lisansüstü Programları  › Yüksek Lisans Programları  › Çevre Kontrolü Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Çevre Kontrolü Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nil TÜRKERİ, koordinatör
Doç. Dr. Seden ÖZGÜNLER
Y. Doç. Dr. Nuri SERTESER
Y. Doç. Dr. Hanifi GEDİK
Y. Doç. Dr. Fatih YAZICIOĞLU

Programın özgörevleri;
Yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, güncel bina teknolojilerini karmaşıklaşan binada etkin ve doğru kullanan meslek insanları yetiştirebilmek için;

  • sağlıklı ve konforlu olduğu kadar enerji kullanımına ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir yapma çevre tasarımında, fiziksel çevresel etmenlerden en üst düzeyde yararlanma,
  • yapı eleman ve bileşenlerinin tasarım, üretim ve yapımını gerçekleştirmeye yönelik olarak, gereksinim, olanak ve sınırları sistemli bir biçimde tanımlama, değerlendirme ve koşullara özel çözümleri yapım tekniklerini de göz önüne alarak üretebilme,
  • yapı malzemelerini iç yapı, tür ve biçim olarak değerlendirebilme ve bina üretim süreçlerinde kullanabilme,
  • karmaşıklaşan binada sistem etkileşimlerinin binanın kalite ve performansındaki önemi nedeniyle farklı sistemler (işlevsel yapı elemanları, servis sistemleri, taşıyıcı sistem) arasında ve sistem bünyesinde bütünleme yapabilme,
  • gereksinmeleri karşılayan, teknik ve yasal sınırlamalara uygun sistemleri disiplinler arası çalışmalar sonucunda gerçekleştirebilme

becerilerinin kazandırılması; bu bağlamdaki ulusal ve uluslararası bilginin yüksek lisans düzeyinde öğrencilere kazandırılması; ulusal ve uluslarası düzeyde kuramsal ve/veya deneysel çalışmalar yaparak yayınlanması ve yapısal alanlarda uygulama çalışmalarının yapılması ve bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.

Programın özgörüleri;
çeşitli benzetişim tekniklerini kullanabilecek, çevreye etkileri değerlendirerek hava, ışık, ses kirliliğine çözüm yolları geliştirebilecek, yapısal tasarım, yapım yöntemleri ve yapı malzemeleri alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamada söz sahibi olan, bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgiyi, gerektiğinde ülkemiz için uygun yöntem, teknik ve yasal sınırlamaların oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanabilecek nitelikte meslek insanları ve uzmanları yetiştirmek; bu nitelikteki meslek insanlarını lisans programları içerisinde yetiştirmek olası olmadığından, tamamen bu amaca yönelik olarak programlanmış, gerektiğinde yakın amaçlı programlara da destek verebilecek bir yüksek lisans programı gerçekleştirebilmek; öğrencilerin sahip olacağı değerlendirme özellikleri yanında, ülkemizin hammadde kaynaklarını katma değeri yüksek yeni malzemeler haline getirmek, var olan malzemeleri ise uluslararası standartlar seviyesi ve üzerine çıkarmak için gerekli araştırma, eğitim ve laboratuvar çalışmalarını yapmaktadır.

Bu kapsamda programda özetle;

  • Fiziksel çevre kontrolü yöntemleri ve teknolojileri,
  • Yapısal tasarım ve yapım teknolojileri,
  • Yapı malzemesi ve ürünleri

ile ilişkili çalışmalar yapılmaktadır.

Çevre Kontrolü Yapı Teknolojileri yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.