Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 125
Lisans Programı
Lisans Programı

Mimarlık Bölümü, sekiz yarıyıldan oluşan lisans programını, bünyesindeki farklı uzmanlık alanlarına sahip  öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileriyle sürdürmektedir. Öğrencilere, zorunlu ve seçime bağlı bölüm dersleri sunulmakta ve derslerin %30'u İngilizce yapılmaktadır. Öğrenciler istediklerinde bölümler arasında geçiş yapabilmekte ve Çift Anadal Programı'ndan (ÇAP) yararlanabilmektedir.

Mimarlık Bölümü 8 yarıyıllık ders planı toplam 152,5 İTÜ kredisi; 240 AKTS kredisidir.

 

  İlgili Sayfalar  

Ders Planı
Zorunlu Dersler
Seçime Bağlı Dersler
Çift Anadal Programları
Ders Ön Şartları