Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 70
Bölüm Hakkında  › Vizyon ve Misyon
Vizyon ve Misyon

Mimarlık Bölümü, başlangıcı 1944 yılına dayanan bir eğitim geleneğiyle uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın bir birey olarak gelişmelerini öngörür. Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen; yaratıcı düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin mimarlar mezun etmeyi hedefler.

Bölüm, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir mimarlık eğitimi vermektedir. Bu bağlamda çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen mimarların yetiştirilmesini özgörev kabul eder.